Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Generalforsamling i Dansk Sømandskirke i Göteborg

Generalforsamling

Søndag d. 20. juni efter Gudstjenesten afholdes årets generalforsamling for Dansk Sømandskirke i Göteborg ude i kirkens have og med mulighed for digital deltagelse via computer og telefon. I lighed med sidste år vil der være tilmelding for fysisk deltagelse og for tilsendelse af oplysninger om deltagelse via computer og telefon. Dette skyldes naturligvis de nuværende omstændigheder og gældende restriktioner.

Stemmeret har den, som har betalt medlemsafgiften rettidigt og er over 18 eller er konfirmeret.

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Generalforsamlingen åbnes.
 2. Valg af dirigent.
 3. Godkendelse af generalforsamlingens behørige indkaldelse.
 4. Valg af protokolfører.
 5. Valg af 2 justeringspersoner.
 6. Valg af 3 stemmetællere.
 7. Formandsberetning.
 8. Revisorernes skriftlige beretning.
 9. Godkendelse af beretning og regnskab samt bevilling af ansvarsfrihed for Menighedsrådets forvaltning i det forløbne år.
 10. Valgkomitéens forslag til valg af menighedsrådsmedlemmer.
 11. Valg af formand for 2 år.
  Opstillede: Christina Asplund & Natascha Dybeck
 12. Valg af menighedsråd.
  1. Valg af medlemmer af menighedsrådet.
   Opstillede: Natascha Dybeck, Ida Langemark & Mathilde Wichmann
  2. Valg af 2 suppleanter til menighedsrådet.
   Opstillede: Anne Bajlum & Elsebeth Schröder
 13. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 14. Valg til valgkomité for det næste år. Der vælges to af menighedens medlemmer, som ikke er medlemmer af menighedsrådet. Præsten er selvskrevet medlem.
 15. Behandling af spørgsmål, som er kommet menighedsrådets formand i hænde til behandling af generalforsamlingen.
 16. Årsafgiften for det kommende år fastsættes.
 17. Eventuelt
 18. Generalforsamlingen afsluttes.